Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

40-322 Katowice, ul. Wandy 6

tel. (032) 350-00-75

fax (032) 209-77-06

Poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Informacje o projekcie:

www. kanalizacja-katowice.pl

www.kiwk.katowice.pl

e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl