Zakres rzeczowy projektu objetego umową o dofinansowanie został zrealizowany w umownym terminie tj. do 30.09.2015 r.