Poniżej znajduje się  film dotyczący realizacji Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II"

Poniżej znajduje się film dotyczący realizacji Projektu " Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II"