Cel projektu

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” to kontynuacja zakończonego już pierwszego etapu projektu pn. „Katowice – oczyszczanie ścieków”.

Pierwszy etap, realizowany w latach 2002-2008 obejmował modernizację oczyszczalni ścieków Gigablok w dzielnicy Zawodzie i budowę sieci kanalizacyjnych w centrum miasta.

Efektem ww. prac jest skuteczne odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód deszczowych. Ten etap modernizacji sieci był też pierwszym krokiem w kierunku przebudowy katowickiego Rynku.

Drugi etap, planowany do realizacji w latach 2010-2015, obejmuje budowę sieci kanalizacyjnych w pozostałej części miasta Katowice oraz modernizację kolejnych dwóch oczyszczalni ścieków w Panewnikach i Podlesiu.

Część projektu, która spełniała wymogi konkursu, została w listopadzie 2009 roku zgłoszona do dofinansowania z Funduszu Spójności. 1 października 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.

Aktualności

23-mar-2016

Utrudnienia w ruchu – Kwiecień

Dobiegły końca roboty budowlane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II” realizowane przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. Projekt obejmował budowę i modernizację sieci

Czytaj więcej... 01-lut-2016

Katowice uporządkowane…

Dobiegają końca roboty budowlane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”.

Do 31 grudnia 2015 r. zostało zrealizownych 97 z 99 projektów budowlanych. Obecnie prowadzone są jeszcze prace

Czytaj więcej... 14-sty-2016

Utrudnienia w ruchu – Luty

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Jego celem jest budowa sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego

Czytaj więcej...


Zapraszamy także na stronę poświęconą Fazie II Etapu II projektu: